Temmuz 2020

Yıl 4 Sayı 2 – Temmuz 2020  Year 4 Issue 2 – July 2020

 

1- Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencilerinin Temalı Restoranlara İlişkin Tutum ve Davranışları

Attitudes and Behaviors About Theme Restaurants of Students in the Department of Gastronomy and Culinary Arts

Nurten ÇEKAL, Bahar MEMİŞ

 

2- Coğrafi İşaretli Gastronomik Bir Ürün: Elazığ Orciği

A gastronomic product with geographical indication: Elazığ Orcik

Aykut ŞİMŞEK, Enes GÜLEÇ

 

3 – The Place of Sesame and Tahini in Turkish Gastronomy

Susam ve Tahinin Türk Gastronomisindeki Yeri

Ali BATU, Heysem Suat BATU

 

4- Artisan Yemekler ve Gıdalar

Artisan Meals and Foods

Fatma Nur ŞEN NEGİZÖZEN, İlkay YILMAZ

 

5- Gıdalarda Trans Yağ Asitlerinin Varlığı ve Önemi

The Presence and Importance of Trans Fatty Acids in Foods

Arzu Kavaz YÜKSEL, Mehmet YÜKSEL

 

6- Simbiyotizm Kavramı ve Gastronomi Turizmi İle İlişkisi

Concept of Symbiotism and Its Relationship with Gastronomy Tourism

Gül YILMAZ, Sinem AKMAN

 

7- Glütenle İlişkili Rahatsızlıklar ve Glütensiz Ekmek Üretimi

Gluten-Related Disorders and Gluten-Free Bread Production

Ayla ÜNVER ALÇAY, Farnoush AHMETOĞLU