Anasayfa

Dergipark Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/aydingas

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN GASTRONOMY DERGİSİ

GASTRONOMY Ocak 2024

ISSN: 2528-9411

e-ISSN: 2687-1920

Cilt: 8 –  Sayı: 1

GOURMAND INTERNATIONAL tarafından geleneksel olarak düzenlenen GOURMAND AWARDS kapsamında dünya genelinde Üniversite ve Akademik yayınlar (B22) kategorisinde dergimiz üçüncülük ödülü ile onurlandırılmıştır.


Araştırma Makaleleri

İlkel Buğday Unlarının Krakerlerde Kullanım Potansiyeli

Use Potential of Ancient Wheat Flours in Crackers

Sinem TÜRK ASLAN

Fatma IŞIK

Yağmur DEMİR

PDF
Şeker İkamesi Olarak Doğal Tatlandırıcılar ile Glutensiz Muffin Kek Üretimi ve Kalite Değerlendirmesi

Production of Gluten-Free Muffin Cakes Using Natural Sweeteners as Sugar Substitutes and Their Quality Evaluation

Sultan ACUN

Hülya GÜL

Şeyma ULUTÜRK

Hande Elif ÇEVİK

Yasin YAVER

PDF
Toplu Beslenme Kurumlarında Çalışan Bireylerin Obezite, Beden Algısı Düzeyleri ve Yeme Tutumu Değerlerinin İncelenmesi

Investigation of Obesity, Body Perception Levels and Eating Attitude Values of Individuals Working in Mass Catering Organisation

Elif DEMİR

Haydar ÖZPINAR

PDF
Atatürk Orman Çiftliği Müze ve Sergi Salonu’nun Türkiye’deki Gastronomi Müzeleri Açısından Değerlendirilmesi

Evaluation of Atatürk Forest Farm Museum and Exhibition Hall in terms of Gastronomy Museums in Turkey

Feridun AYDINLI

Birsen BULUT SOLAK

PDF
Gastronomi Deneyimi, Gastronomik Duygular ve Davranışsal Niyet İlişkisi: Alaçatı Ot Festivali’ne Katılanlar Üzerinde Bir Araştırma

The Relationship between Gastronomy Experience, Gastronomic Emotions and Behavioral Intention: A Research on the Participants of Alaçatı Herb Festival

Sercan BENLİ

A. Celil ÇAKICI

PDF
Farklı Yöntemlerle Kurutulmuş Meyve Tozlarının Antioksidan ve Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of Antioxidant and Sensory Properties of Dried Fruit Powder by Different Methods

Burcu ERSOY

Gülay BAYSAL

Tuğçe CEYHAN

PDF
Eğitim Mutfaklarında Gıda İsrafı Sürecinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

A Study to Determine the Process of Food Waste in Educational Kitchens

Yeliz DEMİR

Mehmet ERKAN

PDF
Yetişkin Bireylerin Probiyotik Besinler Hakkında Bilgi Düzeyleri ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi

The Determination of Probiotic Foods Knowledge Level and Consumption Status of Adults

İlknur AYDIN

Zehra GÜLSÜNOĞLU KONUŞKAN

Burcu ERSOY

PDF
Yiyecek İçecek İşletmeleri Yöneticilerinin Coğrafi İşaretli Ürünlere Yönelik Görüşleri: Boyabat (Sinop) Örneği

Opinions of Food and Beverage Business Managers on Geographically Indicated Products: Boyabat (Sinop) Case

Faruk ÜNAL

Ceyhun AKYOL

PDF
Göç Faktörünün Mutfak Kültürüne Etkisi: Trabzon Örneği

The Effect of Migration Factor on Culinary Culture: Trabzon Case

Zeynep BAKKALOĞLU

Mehmet Akif ŞEN

PDF
Yerel Halkın Bakış Açısıyla İzmir’in Gastronomi Turizmi Değerleri ve Gelişme Potansiyeli

Gastronomy Tourism Values and Development Potential of İzmir from the Perspective of the Local People

Yılmaz AKGÜNDÜZ

Yeşim KOBA

Ceylan ALKAN

PDF
X, Y ve Z Kuşağı Bireylerin Yeme Alışkanlıklarını Etkileyen Motivasyon Faktörlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

A Study to Determine the Motivation Factors Affecting the Eating Habits of Generation X, Y, and Z Individuals

Yeliz DEMİR

PDF
Kombuça, Tempeh ve Kimçi’nin Üretim Teknikleri ve Sağlık Üzerine Etkileri

Production Techniques of Kombucha, Tempeh and Kimchi and Their Effects on Health

Goncagül YILMAZ

Emre VATANSEVER

Zerrin YÜKSEL

PDF
Halkla İlişkilerin En Lezzetli Hali: “Gastro Halkla İlişkiler”

The Most Delicious Form of Public Relations: “Gastro Public Relations”

Ebru AKÇAY

PDF
İnsan-Gıda Etkileşimi: Gastronomide Kullanılan Şekil Değiştiren Gıdalar

Human-food Interaction: Shape-changing Foods Used in Gastronomy

Duygu BAŞKAYA SEZER

Gözde KUMUZ

Şerif BALDIRAN

PDF
Sorumlu Üretim ve Tüketim Araştırmalarında Gıdaların Yeri

The Role of Foods in Responsible Production and Consumption Research

Gizem Sultan KAMAN

PDF
GASTRONOMY OCAK 2024 CİLT 8 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF
AGD