2023 OCAK CİLT 7 SAYI 1

Dergipark Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/aydingas

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN GASTRONOMY DERGİSİ

GASTRONOMY Ocak 2023

ISSN: 2528-9411

e-ISSN: 2687-1920

Cilt: 7 –  Sayı: 1

GOURMAND INTERNATIONAL tarafından geleneksel olarak düzenlenen GOURMAND AWARDS kapsamında dünya genelinde Üniversite ve Akademik yayınlar (B22) kategorisinde dergimiz üçüncülük ödülü ile onurlandırılmıştır.


Araştırma Makaleleri

Tarhana Hamurundan Üretilen Ekmeklerin Duyusal Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Sensory Properties of Breads Produced from Tarhana Dough

Nihan GÖĞÜŞ BAĞIŞ

Aleyna GÜN

PDF
Çevrim İçi Yemek Tariflerine Yönelik Betimsel Bir İnceleme: Nefis Yemek Tarifleri Web Sitesi Örneği

A Descriptive Review of Online Food Recipes: The Case of Nefis Yemek Tarifleri Web Site

Enes GÜLEÇ

Kutay OKTAY

PDF
Fonksiyonel Bir Gıda Olarak Yenilebilir Mantarlar: Mutfak Şeflerinin Kullanma ve Bilgi Durumlarının İncelenmesi

Edible Mushrooms as a Functional Food: An Investigation of Kitchen Chefs’ Usage and Knowledge

Gökmen DUMAN

Fulya SARPER

PDF
X, Y ve Z Kuşaklarının Türk Kahvesi Tüketim Alışkanlıklarına Yönelik Bir Araştırma

A Study on Turkish Coffee Consumption Habits of X, Y and Z Generations

Yeliz DEMİR

Kübra SAĞLAM

PDF
Gastronomi Deneyimlerinin Tavsiye Etme Niyetine Etkisi: Turist Memnuniyetinin Aracı Rolü

The Effect of Gastronomy Experiences on Recommendation Intention: The Mediator Role of Tourist Satisfaction

Koray GENÇ

Tuba ALDEMİR

PDF
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Eğitiminde Karşılaşılan Sorunların İncelenen Problem Durumları Bağlamında
Analizi
Analysis of Problems Encountered in Gastronomy and Culinary Arts Education in the Context of Examined Problem Situations

Mehmet DÜZGÜN

İrem YILMAZ

Atınç OLCAY

PDF
Üniversite Öğrencilerinin COVID-19 Öncesi ve Sürecindeki Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi

Investigation of University Students’ Nutritional Habits at Before and During of COVID-19

Gözde TÜRKÖZ BAKIRCI

Yılmaz AKGÜNDÜZ

PDF
Gastronomi Öğrencilerinin Yabancı Dile İlişkin Kaygı, Öz Yeterlilik ve Tutumları Arasındaki İlişki

The Relationship Between Anxiety, Self-Efficacy and Attitudes of Gastronomy Students towards Foreign Language

Asuman TORLAK

Hatice Ferhan NİZAMLIOĞLU

PDF
The Registered Gastronomic Taste: Tokat Kebab

Tescilli Gastronomik Lezzet: Tokat Kebabı

Esra ESİN YÜCEL

Cemal KAYA

Mustafa BAYRAM

PDF
Su Ürünleri Tüketimini ve Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler

Factors Affecting Seafood Consumption and Consumer Behaviors

Furkan DURSUN

Bahar GÜMÜŞ

PDF
Sığır Eti Üretiminde Su Ayak İzinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Water Footprint in Beef Production

Yeliz DEMİR

PDF
GASTRONOMY OCAK 2023 CİLT 7 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF
AGD