Ocak 2017

SON SAYI      YIL 1   SAYI 1   OCAK 2017
Editörden

 

01. Farklı Yöntemlerle Ekşitilmiş Hamurlardan Ekmek Yapımı Üzerine Çalışmalar (Studies on Sour Dough Bread Making by Different Methods)

Dilek BİRCAN, Cemile Tuğçe GÜRAY, Kamil BOSTAN

AYDIN GASTRONOMY, 1(1), 1-8, 2017  

Farklı Yöntemlerle Ekşitilmiş Hamurlardan Ekmek Yapımı Üzerine Çalışmalar 

 

02. Otel Mutfaklarında Sistematik İşyeri Düzenleme Planı (SİDP) Modelinin Uygulanması (Application of Systematic Layout Planning Model (SLPM) in Hotel Kitchens)

Murat DOĞDUBAY, İkrar KARAN

AYDIN GASTRONOMY, 1(1), 9-23, 2017  

Otel Mutfaklarında Sistematik İşyeri Düzenleme Planı (SİDP) Modelinin Uygulanması 

 

03. Moleküler Gastronomi Bakış Açısıyla Gıdaların Tat ve Aroma Algıları (Taste and Aroma Perceptions of Foods from the Perspective of Molecular Gastronomy)

Ali BATU

AYDIN GASTRONOMY, 1(1), 25-36, 2017  

Moleküler Gastronomi Bakış Açısıyla Gıdaların Tat ve Aroma Algıları

 

04. Tam Buğday Ekmeği ve Sağlık Üzerine Etkisi (Whole Wheat Bread and Its Effects on Health)

İndrani KALKAN, Büşra ÖZARIK

AYDIN GASTRONOMY, 1(1), 37-46, 2017  

Tam Buğday Ekmeği ve Sağlık Üzerine Etkisi

 

05. Alglerin İnsan Gıdası Olarak Kullanımı (Algae as a Food Source for Humans)

Ayla ÜNVER ALÇAY, Kamil BOSTAN, Ekin DİNÇEL, Candan VARLIK

AYDIN GASTRONOMY, 1(1), 47-59, 2017  

Alglerin İnsan Gıdası Olarak Kullanımı

 

06. Gastronomi Alanında Maraş Tarhanasının Değerlendirilmesi (Evaluation of the Maras Tarhana in Gastronomy)

Serkan Anıl GÖK, Aybuke CEYHUN SEZGİN, Fatih YILDIRIM

AYDIN GASTRONOMY, 1(1), 61-70, 2017  

Gastronomi Alanında Maraş Tarhanasının Değerlendirilmesi

AGD