2022 TEMMUZ CİLT 6 SAYI 2

Dergipark Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/aydingas

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN GASTRONOMY DERGİSİ

GASTRONOMY Temmuz 2022

ISSN: 2528-9411

e-ISSN: 2687-1920

Cilt: 6 –  Sayı: 2

GOURMAND INTERNATIONAL tarafından geleneksel olarak düzenlenen GOURMAND AWARDS kapsamında dünya genelinde Üniversite ve Akademik yayınlar (B22) kategorisinde dergimiz üçüncülük ödülü ile onurlandırılmıştır.


Araştırma Makaleleri

İstanbul’da Sokak Lezzeti Tüketen Bireylerin Tüketim Sebeplerinin ve Tüketimine İlişkin Kaygılarının Belirlenmesi

Determination of Consumption Reasons and Concerns Regarding Consumption of Individuals Consuming Street Food in Istanbul

Fügen DURLU ÖZKAYA

Veli CEYLAN

PDF
Yerel Gastronomik Kimlik Oluşum Unsuru Olarak Gastronomi Müzeleri: Safranbolu Türk Kahve Müzesi Örneği

Gastronomy Museums as a Formation Element of Local Gastronomic Identity: The Case of Safranbolu Turkish Coffee Museum

Abdullah BAYCAR

PDF
Kovid-19 Sürecinde Balık Restoranlarının Gıda Güvenliği Düzeyinin
Değerlendirilmesi: Sarıyer/İstanbul ÖrneğiEvaluation of Food Safety Level of Fish Restaurants During Covid-19 Period:
Sarıyer/ Istanbul CaseŞehnaz Yasemin TOSUNHande DOĞRUYOLNuray ERKANİrem KÖSE REİSK. Begüm DOĞRUYOL ALADAK
PDF
Restoran Menülerinde Özel Beslenme Türleri: İstanbul Örneği

Special Nutrition Types in Restaurant Menus: The Case of Istanbul

Duran CANKÜL

Aysucan AYDIN

PDF
Yerel Mutfak ve Sağlıklı Beslenme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi:
İzmir İli ÖrneğiInvestigation of Relationship Between Local Cuisine and Healthy Nutrition:
The case of Izmir ProvinceDerya SAYGILIÖzge ELMAS GÜNAYDINDerman KÜÇÜKALTANHande DEMİRCİOnur ÖZDEN
PDF
Tüketicilerin Gıda Güvenliği Bilinç Düzeyleri: Almanya, Macaristan ve
Türkiye KarşılaştırmasıConsumers’ Consciousness Level on Food Safety: Germany, Hungary and
Turkey ComparisonMerve ATINÇTolga KAHRAMAN
PDF
Pasta Tüketen Bireylerin Pasta Tercihleri Üzerine Bir Araştırma

A Study on Cake Preferences of Cake Consuming Individuals

İlayda Naz ÖZAY

Birgül AYDIN

Murat AY

Görkem TEYİN

PDF
Kapadokya Bölgesine Gelen Ziyaretçilerin Coğrafi İşaretli Ürünleri Bilme
Durumlarının Gastronomik Destinasyon Algısı Üzerindeki EtkisiThe Effect of Geographical Indication Product Knowledge of Visitors to Cappadocia on
The Gastronomic Destination PerceptionFirdevs YÖNET ERENAybuke CEYHUN SEZGİN
PDF
Türkiye’deki Coğrafi İşaretli Peynirlerde Doğal Monosodyum Glutama

Natural Monosodium Glutamate in Geographically Indicated Cheeses in
Turkey

Emir Hilmi ÜNER

Fügen DURLU ÖZKAYA

PDF
Turizm Alanında Gıda Okuryazarlığı Anlayışı

The Understanding of Food Literacy in the Field of Tourism

Grant Altay TAŞKIN

Ayşe Nevin SERT

PDF
İspanya’da Gastronomi Turizminin Tarihsel Gelişimi ve Gastrodiplomasi
DeğerlendirmesiHistorical Development of Gastronomy Tourism in Spain and Evaluation of
GastrodiplomacyNecmettin ÖZGEN
PDF
Kültür, Sınıf ve Statünün Göstergesi: Tabak

Sign of Culture, Class and Status: Plate

Oğuzhan TINMAZ

Hakan YILMAZ

PDF
Besin Hazırlama ve Pişirme Yöntemlerinin İleri Glikasyon
Son Ürünleri Üzerine EtkisiThe Effect of Food Preparation and Cooking Methods on Advanced
Glycation End ProductsBurak ERİMErdi ERGENECanan HECER
PDF
Yöresel Lezzetlerin Gastronomi Turizmi Açısından Önemi:
Türkiye’deki HelvalarImportance of Regional Tastes in terms of Gastronomy Tourism: Halva in TurkeyMustafa Kadir ESEN
PDF
COVİD-19 ile Mücadelede Türk Mutfağının Önemi

The Importance of Turkish Cuisine in Fighting COVID-19

Nurten ÇEKAL

Hatice AKTÜRK

PDF
Mersin Mutfağının Gastronomik Ürünleri

Gastronomic Products of Mersin Cuisine

Çağla ÖZBEK

Nuray GÜZELER

PDF
Yenilebilir Çiçek Olarak Gülün Önemi ve Osmanlı Mutfak Kültüründeki Yeri

The Importance of Rose as an Edible Flower and Its Role in Ottoman Cuisine

Şeyma Nur GÜNEŞ

Tolga AKCAN

PDF
GASTRONOMY TEMMUZ 2022 CİLT 6 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF
AGD