2023 TEMMUZ CİLT 7 SAYI 2

Dergipark Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/aydingas

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN GASTRONOMY DERGİSİ

GASTRONOMY Temmuz 2023

ISSN: 2528-9411

e-ISSN: 2687-1920

Cilt: 7 –  Sayı: 2

GOURMAND INTERNATIONAL tarafından geleneksel olarak düzenlenen GOURMAND AWARDS kapsamında dünya genelinde Üniversite ve Akademik yayınlar (B22) kategorisinde dergimiz üçüncülük ödülü ile onurlandırılmıştır.


Araştırma Makaleleri

Bazı Yenilebilir Kaplamaların Fırınlanmış Havucun Fizikokimyasal Özelliklerine Etkisi

The Effect of Some Edible Coatings on the Physicochemical Properties of Baked Carrots

Şeyda ÖZTÜRK

Esma Nur GEÇER

PDF
Çocuk Dostu Restoranlara Yönelik Çevrimiçi Şikâyetlerin Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği

Evaluation of Online Complaints About Child–Friendly Restaurants: The Case of Istanbul

Kansu GENÇER

Defne KEŞKEKCİ

PDF
Gastronomi Turizmi ve Gıda Pazarları: Netnografik Bir Araştırma

Gastronomy Tourism and Food Markets: A Netnographic Research

Suat AKYÜREK

PDF
Turistlerin Yeni Gastronomi Etkinliklerine Katılma Niyeti

The Intention of Tourists to Participate in New Gastronomy Events

Ahmet YARIŞ

Ergül KANİK

PDF
Fonksiyonel Glutensiz Bisküvi Üretiminde Kenevir Tohum Ununun Değerlendirilmesi

Evaluation of Hemp Seed Flour in Functional Gluten-Free Biscuits Production

Fatma HAYIT

Levent YAZICI

PDF
The Effect of Registered Product of Mersin Bozyazı Kavutu on Appetite

Mersin İlinin Tescilli Ürünü Bozyazı Kavutunun İştah Durumu Üzerine Etkisi

Eda PARLAK

Betül GÜLŞEN ATALAY

PDF
İş-Aile ve Aile-İş Yaşamı Çatışma Durumları ile Prososyal Motivasyon Davranışı Arasındaki İlişki: Mutfak Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

The Relationship Between Prosocial Motivation Behavior with Work-Family and Family-Work Life Conflict Situations:
A Research on Kitchen Employees

Mehmet CAN

PDF
Yemek Stilistliği Uygulamalarının Otel ve Restoranlarda Yapılan Yemek Sunumları Üzerindeki Etkisi

Food Stylist Applications to the Menus of Hotel and Restaurant Businesses

Adile SARITAŞ

Ümit SORMAZ

PDF
İstanbul’daki Bazı Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde İç Ortam Havasının Mikrobiyolojik Kalitesi

Microbiological Quality of Indoor Air in Several Food and Beverage Businesses in Istanbul

Başak Gökçe ÇÖL

Harun AKSU

PDF
Orta Çağ’da Avrupa Mutfak Kültürü

European Culinary Culture in the Middle Ages

Emir Hilmi ÜNER

PDF
Örgütsel Kültür ve İletişim Bağlamında “Lüks Restoran” Konsepti

The “Luxury Restaurant” Concept in The Context of Organizational Culture and Communication

Uğur KAÇAN

PDF
Korunma Motivasyonu ve Gıda Güvenliği İlişkisi: UNESCO Gastronomi Şehirlerine Yönetsel Yaklaşım

The Relationship between Protection Motivation and Food Safety: A Management Approach to UNESCO Gastronomy Cities

Serhat BİNGÖL

Öznur CUMHUR

PDF
Betain ve Tahıl Ürünlerindeki Varlığı

Betaine and Presence in Cereal Products

Hüseyin BOZ

PDF
GASTRONOMY TEMMUZ 2023 CİLT 7 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF
AGD